Over Cropex Group

Cropex Group is een consultancy voor glastuinbouwgewassen. Een kennisuitwisselingsplatform van onafhankelijke gewasadviseurs, allen met praktische ervaring als tuinbouwondernemer. Cropex Group wisselt actief kennis uit en adviseert op zowel gewas- als kastechnisch gebied in de glastuinbouw. Onze kennis reikt van onverwarmde kassen tot high tech kascomplexen in alle klimaatgebieden ter wereld.

Onze visie:

Met kennis, praktijkervaring en onafhankelijkheid als belangrijkste bouwstenen, streeft Cropex Group naar kwaliteits- en rendementsverbetering voor de glastuinbouw in het algemeen en opdrachtgevers in het bijzonder.

Wat maakt Cropex Group uniek?

• We verhogen de winstgevendheid van onze klanten.
• We hebben teeltervaring in uiteenlopende klimaatgebieden.
• Praktische ondernemers-ervaring in de groetenteelt.
• Snel antwoord op een probleem of vraag.
• Onafhankelijk advies.
• Samenwerking met specialisten op het gebied van o.a.: bedrijfsplanning, kwaliteitsbeheer, lokale experts…